in bottnabulletin #23

Svenska skogsbruket

Man behöver inte va expert för att förstå att skogen lider…
Kalhuggning och igenväxning/plantering av f d ängar är förödande för den biologiska mångfalden.
Många tror att det av lönsamhetskäl man kalhugger skog. Men det är mer av rationalititet och gammal vana.

Enkla tricket är istället att använda mjukare gallring av främst större träd. Så gjorde man förr, därför kallas det ibland för bondeskogar eller naturskogar. Man går varsamt fram och hugger träd som är fullvuxna eller stannat i växten. Blädar.
Detta ger inte alltid lika mycket kubikmetrar virke över tid men kan vara lika lönsamt för skogsägaren, eftersom det minskar problem och kostnader med granbarkborrangrepp, storm och körskador, minskad brandrisk och man slipper planteringskostnader. Avverkningskostnaden blir dock större.
Skogen blir varierad med både barr och lövskog i alla växtfaser. Lövskogsvirke kan ge mer betalt än barr. Man får även ut en högre andel större stockar som ger mer betalt än den klenare massaveden.
Den upplevs mer som en “riktig” skog som går att vandra i… finns mer svamp och naturliv.. Den ger också en större kolinlagring (kolsänka) i marken gentemot kalhyggesbruk… eftersom man inte abrupt kapar trädens kontakt med marksvampar.
Enbart ett minskat skogsbruk skulle hjälpa Sverige att nå klimatmålet 1.5 grader fram till 2030.. dvs om vi minskade avverkningen och lät en större andel skog hinna växa till sig och lagra in kol. Nu huggs den ofta för tidigt.

Den allra största delen virke och pappersmassa exporteras. Nittio procent av allt paper och pappersmassa och 75% av sågade trävaror exporteras. Det är bara ca 5% procent av all skogsråvara som blir virke/brädor som hamnar och används i Sverige.
Debatten går het kring skogsanvädningen i Sverige.. många greenwashar med reklam och med invecklade resonemang.. Jag säger som Greta.. lita på forskarna och ditt omdöme. Lita inte på vad skogsindustrin säger.
Jag har kört runt mer än de flesta för att utforska “alla” delar i Götaland. Både med bil och med paramotor under många år. Flugit 1500 timmar över Götaland.
Och alla skogsbygder är i stort sett förstörda av kalhyggen. I Värmland kan man behöva åka miltals för att hitta en naturskog. Detsamma gäller i västra Småland.
När jag var ung fanns nästan inga kalhyggen/planteringar alls i Blekinge. Vi gjorde långa utflykter fritt efter karta utan större problem. Idag går det inte längre.
Förr sköttes skogen ofta varsamt av småbönder.. idag är det storägare som låter entrepenörer kalhugga.

Läs vidare på naturskyddsforeningen.se mm

Per Pixel Petersson

 

(Följ med på en skogspromenad genom fotogafier tagna av Per här)