in bottnabulletin #23

Hur kan vi producera mer lokal el?

De eskalerande elpriserna har nog gjort att var och en av oss börjat fundera kring el och vår energianvändning. El är i vårt moderna samhälle en förutsättning i våra liv. Högre och högre elräkningar, för det lär inte bli billigare på sikt, innebär ännu mer resurser som rinner bort från den lokala ekonomin till stora aktörer som tyvärr ofta är en del av problemet, och inte en del av lösningen. Precis som mat och livsmedel kan fungera som ett sätt för att bygga och stärka lokalsamhället så kan energiförsörjningen göra det. Att vara självförsörjande på el, eller att vara det delvis, är en av vägarna mot omställning.

Vi har ju här det goda exemplet Inköpsföreningen med ca 250 medlemmar, varför skulle vi inte kunna gå samman kring att producera egen el? Eller skapa en lokal bygdefond som syftar till att stärka den lokala ekonomin, investera i hållbara initiativ och projekt på platsen där vi bor. Att investera gemensamt i el och solceller – det finns många intressanta och lyckade exempel på det. Hur skulle en sådan kunna se ut här? Eller hur kan vi bidra till att fler kan få till en egen solcellsanläggning vid sina hus?

här är några exempel på lokala solcellsgemenskaper:
https://röstångaenergikooperativ.se

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/byn-med-egen-solcellspark-vi-ar-helt-okansliga-for-prissvangningar

Samverkan kring solelinstallationer:
https://merlokalenergi-i.farnebo.se/kontakt/

I en Återtidning i fjol (3/2021) skrev solcellsnestorn Leif Andren en tydlig sammanställning vad som är bra att tänka på inför en solcellsinvestering:
http://bottnautropstecken.se/solel_compressed.pdf

Beräkna dimensionering av anläggning:
solcellskollen.se

Intressant seminarium om egen lokal energi för ett par veckor sedan:
https://fb.watch/fKGWQkFI1c/

Där även dessa vindkooperativ presenterade sig: som var och en eller föreningar kan bli medlem/mar i:
https://www.vastanvind.se
http://svef.nu

——

Den 13 oktober kl 19 kommer vi på café Olivia efter torsdagssoppan ha en träff kring lokal energi och solceller i synnerhet.

Då vi hoppas få dit några av dem som redan satsat på egna anläggningar och som kan berätta om deras erfarenheter. Går du i tankar att sätta upp solceller vid ditt hus?

Eller är du nyfiken på att investera gemensamt i el och solceller? – det finns många intressanta och lyckade exempel på det runtom i landet. Hur skulle en sådan gemensam större solpark kunna se ut här i vårt område? Hur kan vi bidra till att fler kan få till en egen solcellsanläggning vid sina hus?

Kom och var med i samtalet kring dessa frågor.

Boban Kalmár