in bottnabulletin #24

Initiativet – Allt ljus på G21

G21, ekonomisk förening, äger och förvaltar fastigheten Gerlesborg 2:1, tidigare stenindustri, i Bottna Skärholmen. Fastigheten kallas ibland till vardags KKV eller Hantverksbyn, området där nu flera föreningar verkar och samverkar. G21 är beläget i södra Tanum. Hemsida: www.g21.se

Manifest

Initiativet Allt ljus på G21 ser

  • med vattenögon på ett kulturcentrum som ligger som på en ö, omflutet av vatten som rinner under mark och upp i dagen, med periodiska översvämningar.
  • med framtidsögon på närheten till ett hav med befarat stigande havsnivå.
  • med erfarenhetsögon på förtrogenheten med att vända problem till nya möjligheter.

Mål

Initiativet Allt ljus på G21 vill

  • bidra till att på sikt stabilisera den ekonomiska föreningen G2:1:s ekonomi.
  • synliggöra värdet i det kooperativa ägandet och möjligheterna att verka i en gemensamt ägd fastighet.
  • samla krafter omkring nuvarande problem med fokus på att tillsammans hitta lösningar och alstra idéer som utvecklar platsen.

Initativet verkar med andra för att försköna området så som det möter besökare. Det informerar, inspirerar och interagerar, och bjuder öppet in till intressanta och roliga händelser. Initiativet löper under 2023 fritt parallellt med och i samverkan med andra insatser.

Så får t ex årets sommarutställning på KKV-B temat VATTEN. En grupp anordnar auktion med utbud i form av konst, konsthantverk och design och där överskottet går till G2:1. Bottna bulletin #24 finns från 4 februari på nätet med temat vatten. Årets GIBCA Extended på KKV-B knyter starkt an.

Open call! Lördag 1 april bjuder initiativet Allt ljus på G21 till seminarium med workshop. Korta presentationer. Fika och lunch. Plats: Stensalen, Lilla Galleriet och café Olivia. Samtliga hyresgäster på G2:1 bjuds in: Bottna filosofi, Bottnafjordens inköpsförening, Båtbyggarverkstaden, G2:1, Konstnärernas Kollektivverkstad, samt intresserade i trakten och gäster utifrån som vi tror kan se med friska ögon och berika processen. Inbjudan följer.

Avsändare: Samverkansgruppen i samarbete med Catharina Göransson.

Samverkansgruppen ovan består av G2:1, KKV-B, Bottnafjordens Inköpsförening samt Bottna filosofi och inriktar sig på att utbyta information mellan föreningarna, samordna och planera aktiviteter, stödja varandra genom samarbete i svåra situationer och genomföra arbetsuppgifter för gemensam nytta.