in bottnabulletin #24

Tre vise kvinnor

En gång sökte jag frihet
I landet där jag mötte världen
I huset byggt av sten
På gator slipade av människosteg
På trappor bakom en scen…
En varm sommardag
mötte jag tre vise kvinnor
I skuggan
Av ett valnötsträd
Ena sa:
Fundamental är världen
Glöm inte
att tänka
Andra sa:
Jorden är din mor och far
Glöm inte
att be
Och den tredje sa:
På platser där människor bor
Där vid stränder
Eller
vid en skogsglänta
Glöm inte
Glöm inte
Att vänta.

Ivo B. Röstan, 2022.