in bottnabulletin #24

Fotografier av Claes-G Svanteson