in bottnabulletin #24

Torsdagskvällar på Olivia

Föredrag och samtal på Café Olivia under vinter/vår 2023
Efter torsdagssoppan vid 19-tiden.

16 februari 2023 Louise Olsson från projektet RORiLand
2 mars 2023 Presentation av cykelköket i Brodalen med Lukasz Szychlinski

Fler kvällar är under planering