in bottnabulletin #25

B&B – Bottna & Bergsjön

I höstas höll vi ett café Existens kring boken Bob säger: Bergsjön! – en fin bok kring kulturföreningen Bob och det nya kulturhuset i Bergsjön (en förort till Göteborg). Sedan dess har vi besökt och fått återbesök från Bob, kulturhuset och folkets hus-föreningen Navet. Vi hoppas att en skulptör med uppdrag att ordna ledtråd från spårvagnshållplatsen till kulturhuset, ska kunna göra en del av sitt jobb på KKV:s stengård. Kanske kan Bergsjöns kulturhus hyra in sig på lågsäsong i någon annan av KKV:s verkstäder.

Ett antal personer i Bottna med omnejd har anknytning till just Bergsjön – bor eller har bott, jobbar eller har jobbat där. Hoppeligen ska vi kunna utvidga kontakterna på olika sätt, kulturorter emellan. Utställningar? Träningar och föreställningar? Svenskaträning (för svenskar)? Andra exotiska språk?

/ GB