in bottnabulletin #25

Ett delägande

Området där KKV, Inköpsföreningen och Café Olivia ligger ägs av en ekonomisk förening som heter g21 – namnet kommer från fastighetsbeteckningen Gerlesborg 2:1. Man kan bli medlem där, stödja verksamheten och få rösträtt och förslagsrätt på mötena. Inte illa och kostar bara 2000 kr. Läs mera på www.g21.se

/ GB