in bottnabulletin #25

Stenriket

Sten det är lava i lager
Sten kan bli glas,
brinnande, rinnande
stenhårt men skört, så skört.
Stenar är berg som slutar att finnas,
som brottats med isen.
Vågor och vindar slipar till hällkar
till rundslipad sten
vränger och nöter och spränger
skaver gnager och silar
skaver och silar och mejslar och slipar
sipprande, slipprande.

Men människor styckar och borrar
och krossar och maler till grus.
Till tempel och slott, till murar och hus.
Marksten, mursten, singel, cement.
Till uppfart, till grind och till grund.

/ Erland Svenson