in bottnabulletin #25

Talking Waters

Vattnet vill säga oss något och vi bör prata vatten. KKV översvämmas då och då och vattnet kommer från en bäck som delar sig under berget – ena grenen kommer från Vrångstad med domarringarna, den andra rinner förbi Bottna kyrka.

I lördags startades ett projekt kring detta vatten som ska ta gestalt i september, ett tiotal konstnärer och andra i samverkan. Det kan betyda dikesgrävning runt området så att G2:1 blir helt omflutet av vatten. Det kan innebära sandsäckar mot det stigande havet. G2:1 ligger 3 m och 40 cm över havsnivån.

Projektet börjar i september, ett arbete med sikte på en utställning som ingår i GIBCA Extended med vernissage 30/9 och finissage den 8/10.

/ GB