in bottnabulletin #26

Lekande vatten

Talking Waters är bara början förhoppningsvis. Det lilla diket jag grävde behöver nog utvidgas och gärna skulle förbindelsen med det andra diket förbättras, det som går bakom KKV:s kontor. Helst skulle det ske med koreograferad grävning så det blir roligt. Och man kunde göra en porlande promenad bakom Nybygget med vattenväxter.

Och visst kan man fördröja vattenflödena uppströms KKV och skapa nya våtmarker. Göra fördämningar men utan att hindra laxöringen. Kunde fördämningarna bli ett konstnärligt uppdrag för KKV? Kunde Tillsammansodlarna se till så att växtlighet hindrar jorden och leran att erodera bort? Kunde det gå att ordna odlingsfickor med mikroklimat för sällsynta växtarter?

Och göra en promenadväg från KKV:s stenverkstad längs bäcken till Vrångstads stendösar och bautastenar, under alar, invid bärbuskar och fruktträd.

Och vattnet i Bottnabäcken, visst kan det bli vattenkonst av det samtidigt som skyddet av KKV förbättras? Kan man uppfordra vatten till reservoarer så det finns vatten till alla fontäner hela sommaren? Kan man få el ur vattnet när det släpps? Kan man bygga en akvedukt över landsvägen? Frågor, frågor…

Klimatförändringarna kräver omställning och nya lösningar, men de måste inte vara nödlösningar. Det är läge för nytänkande inom ramen för vad planeten tål och stå ut med att detta kan vara kul. Det är en mycket stor omställning som står framför oss vilket kan bli mycket bra eftersom krisen kan öppna för nya, bättre och roligare sätt för människorna att leva sina liv, mer lekande och lättflytande.

Jo, det krigas och skjuts och mörkmännen gör sig breda. Då måste någon göra något som pekar åt ett bättre håll och varför inte vi, till exempel?

/ Gunnar Bäck