in bottnabulletin #26

Café Existens 11 nov. 2023

Café Existens

Mary Rhedin: Mitt vita liv

11 november kl 13 i Lilla galleriet KKV

“Som adopterad från Indien kom jag till Sverige som ettåring. I den här boken gräver jag i den historia som är min och belyser samhällets normer och sätt att se på adoption, rasism och utanförskap. Mitt sökande efter ursprung förde mig gång på gång till Indien. Under resorna lärde jag känna människor på djupet och fick en inblick i en kultur och ett sätt att hantera situationer som jag inte fått med mig under min uppväxt.” (ur Marys presentation av boken Mitt vita liv)

Mary höll ett Café Existens för några år sedan. Nu kommer hon tillbaka med boken Mitt vita liv. Hon är en av alla i de märkliga folkomflyttningar som världen ser