in bottnabulletin #26

Yttrandefrihet sent i november

Det kommer en serie evenemang i slutet av november med början på Hav och Land i Hunnebo, torsdagen den 23 november kl 19, se annons. Det är ett samarbete mellan Hav och Land, Gerlesborgsskolan och Bottna filosofi som drivs av trojkan Olle Törnquist, Johan Öberg och Gunnar Bäck.

På fredagen 24 blir det ett möte med eleverna på Gerlesborgsskolan som följs av ett seminarium/sammanfattning om hur friheten för konsten ska förstås. Mats Rosengren, filosof och professor i retorik, leder samtalet.

På lördagen den 25 november kl 13 är det Café Existens i Lilla galleriet, KKV. Se nedan.

Café Existens

Yttrandefrihet i närområdena

25 november kl 13 Lilla Galleriet KKV

Man får säga i stort sett vad man vill utan att bli kastad i fängelse.
Men man bör inte såra sina medmänniskor.
Man behöver vara någorlunda överens om man ska samarbeta.
Om man säger fel saker kan man få problem på sin arbetsplats eller med grannarna.
Man har sin yttrandefrihet men den är villkorad. Hur gör man med den?