in bottnabulletin #27

Cykelbanan vid Brygge

Snart är vi framme! Glädjande nog har Sotenäs nu byggt de cirka 300 metrarna som krävdes för att nå busshållplatsen vid Brygge. Banan är färdigställd i det skick som den har nu, vilket alltså betyder att det tills vidare inte blir asfalterat eller belyst. Trafikverket har godkänt etappen och det ser riktigt snyggt ut.

Helt framme är vi dock inte förrän de felande metrarna mellan Tanums tidigare anlagda bana och Sotenäs nya har överbryggats. Tanum har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen för det ändamålet. Det handlar om vattnet och det som kan finnas däri. Själva jobbet blir ganska enkelt, även om man kanske behöver flytta passagen över bäcken längre från landsvägen än det var tänkt. En pikant detalj i sammanhanget är själva kommungränsen. Man skulle kunna tro att den går i bäcken (och det kanske den gjorde i en äldre sträckning), men Lantmäteriets fastighetskarta pekar mer åt Brygge (som Sotenäs nya bana också sträcker sig till) medan vägskylten för kommungränsen står mer åt KKV (som Tanum för några år sedan också byggde fram till). Låt oss hålla en betraktelse över detta fenomen vid tillfälle.

Väl uppe vid hållplatsen kan man också ta sig snett över vägen och vidare in i markerna. Det går en gammal väg som delvis är igenväxt där. Den sträcker sig ett par hundra meter på skrå upp i skogen. Där uppe stöter den på en riktigt fin skogsväg som man kan följa åt ena eller andra hållet. Det blir spännande att utforska vilka möjligheter det leder till.

Vi gläder oss åt gång- och cykelbana mellan Gerlesborg och Brygge. Vidare möjligheter både norrut och söderut finns delvis redan, och mer kommer.

/ Bo Leander – Ledstjärnorna