in bottnabulletin #27

Temadagar om frihet, kultur och nationalism 15 – 17 maj 2024

i samarbete mellan Gerlesborgsskolan, ’Lyssna & Lär’ på Hav & Land och Bottna Filosofi


Onsdag 15 maj
(Efter intern föreläsning för de konststuderande av Prof. Marcia Sá Cavalcante Schuback om frihet konst och sociala media)

FRIHET OCH MUSIK
Gerlesborgsskolan, Kl. 19
Oracao. Peter Schuback, cello,
Marcia Sá Cavalcante Schuback, läsning.
Samtal om skapandet. Peter Schuback och Niklas Rydén – cello, piano, tal.
Därefter: The Green Mass (Hildegard Mass) komponerad av Peter Schuback

Torsdag 16 maj
NATIONALISMEN – DEMOKRATINS VÄN ELLER FÖRBANNELSE?
Välkomna till panelsamtal och diskussion i samarbete mellan Lyssna & Lär på Kulturhuset, Gerlesborgsskolan och Bottna Filosofi
på Hav & Land i Hunnebostrand, torsdag 16 maj kl. 19

Runt om i världen har demokratin länge varit på frammarsch, men nu går utvecklingen åt motsatt håll. Sju av tio människor lever nu i icke-demokratier – ofta med starkt nationalistiska förtecken. Hur kan den här utvecklingen förstås och vändas?

I fokus för både demokratin och hoten mot den står nationalstaten, den stat som först uppkom under 1700- och 1800-talen. Dels i Europa, dels bland kolonisatörerna i Nord- och Sydamerika – och sedan när befolkningen i Afrika och Asien frigjorde sig. Mycket gick illa, men nationalstaten öppnade möjligheter för ekonomisk tillväxt, jämlikhet, mänskliga rättigheter och demokratisering.

Nationalismen är dock nationalstatens förbannelse och ibland dess frälsning. Årtionden av globalisering följs nu av krav på mer nationellt handlingsutrymme för att demokratin ska fungera. Men vilken nationalism ska främja det utrymmet och den demokratin?
I vårt grannland Norge förknippas nationalismen med frigörelse från danska och svenska imperier på grundval av demokrati, och jämlikhet – detta är vad man firar den 17 maj. I Sverige och många andra länder har nationalismen i stället knutits till svunnen storhet, militarism och ofrihet, trots folkrörelsernas insatser. Nu återkommer kritiken av liberal demokrati och kompromisserna med högernationella idéer.

Dessutom växer nya former av nationalism fram, som i USA och i Syd, med slogans som ”America First” och ”Brasilien över allt annat”. Friheten på sociala media används till att söndra och härska, och kritiken mot liberalism, socialdemokrati, FN-systemet och internationellt samarbete är central.

Nationalismer och nationella projekt
Olle Törnquist
Professor em. i Politik och Utveckling, Universitetet i Oslo och Kungshamn
Kan nationalstaten och demokratin stärkas igen?
Stein Sundstøl Eriksen
Forskningsprofessor, Norsk Utenriks Institutt, Oslo och Kalvö-Lindö
Sociala media och tvetydig fascism i fallet Brasilien
Marcia Sá Cavalcante Schuback
Professor i Filosofi, Södertörns Högskola
Förlusten av Norge – poesi och tankefigur
Gunnar D. Hansson
Poet, översättare, docent i litteraturvetenskap och Professor em. i Litterär Gestaltning, Göteborgs Universitet och Smögen
Diskussion
Johan Öberg
Essäist och översättare, Göteborg och Spånslätt

GRATIS ENTRE! Medlemsavgift 50:- Bg 5034-3789; Swish: 123 116 76 42.
www.lyssna-lar.se Kontakt: britta.wingard@telia.com

Fredag 17 maj
CAFÉ EXISTENS
kl. 10
Nb! på Gerlesborgsskolan

TONTRÄFF,
DEMOKRATI OCH NATIONALISM
SLUTSATSER & VÄGEN VIDARE

****
Enkel Lunch
kl 12.
(självkostnadspris)
Gerlesborgsskolan
****
Kl 13, arbetsmöte för de som vill delta i att diskutera och skriftligen sammanställa insikter från temadagarna