in bottnabulletin #12

Notiser

Nytt scengolv i Bottna: http://www.rorane.se/uncategorized/om-rorane-studio/ Hans Fredriksson har byggt ett golv för dans i Rörane.

*

Idébanken. Vi lanserade en idébank i förra numret av Bottna bulletin, nr 11. Dit hör också Conny Jerers alla projekt. Till nästa nummer av bulletinen tänker vi redigera ihop alla idéer och sätta dem under resiliens-paraplyet – dvs försöka kolla sätt att jobba tillsammans för en hållbar framtid. Resiliens betyder ungefär hållbarhet.

*

Musikkalas den 4 maj i Stensalen. Öppen scen – servering – dans! Börjar 20.00.

*

Vi fick en utlysning från VG-regionen till en kurs med “Mixed minds” som heter Odling som störning och vänder sig till konstnärligt aktiva. Det är ett längre projekt med konst och odling där man också har en vecka i Danmark. Ansökan senast 27 mars. Läs mer på: https://www.kulturivast.se/fria-kulturutovare/mixed-minds-2019-odling-som-storning-det-konstnarligas-potential

*

Kyrkogårdsvandring den 19 mars. Bottna sockenstuga kl 18.30. Leif Karlsson berättar om gravstenarna i Bottna kyrka och vilka som vilar under dem. Där tror jag man få veta mer om August Johansson i Tosteröd. Gravstenen över hans föräldrar har förgyllda tecken i stenografi som enligt Leif ska utläsas “Hopp och tålamod skingrar sorgens dystra dimma.”

*

En lokal Naturskyddsförening är återstartad
(nära för oss som bor i Bottna med omnejd)

Den 14 februari blev Sotenäs Naturskyddsförening som varit vilande sedan 90-talet aktiv igen. Till det konstituerande årsmötet i Bovallstrand kom ett 30-tal personer som även fick lyssna på ett föredrag av Mats som talade om arbetet med att få till Ekoparken på Nordens Ark. Mycket välkommen som medlem i Sotenäs Naturskyddsförening!

Vill du veta mer, kontakta:
Lars Glimmerfors, ordförande, lars.glimmerfors@gmail.com
eller gå in på Naturskyddsföreningen hemsida