Ledstjärnorna

Vad vi vill:

  • Rekreation, tillgänglighet, lära känna naturen kring fjorden
  • Tydliggöra nätverket av leder för vandring och cykling
  • Utveckla bilfri infrastruktur

Hur vi kan gå vidare med vandrings– och cykelleder i trakten, kopplat till aktiviteter och mötesplatser, befintliga och planerade. Rekreation och aktiviteter i naturen, transporter till och från våra kulturinstitutioner, marknader, utställningar och andra arrangemang och mötesplatser, arbetspendling och besökare utifrån. Vi som bor här vill kunna röra oss fritt och enkelt i närområdet av många skäl, vi vill också kunna erbjuda besökare det samma med tydlig information.

Se på vilka vandringar vi har arrangerat och tillhörande kartor på vår wiki


Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.