Samverkan Bottnafjorden

Projekttid: 1 januari 2024 – 28 februari 2025
Ett platsutvecklingsprojekt i området runt Bottnafjorden. Projektets syfte är att ta tillvara och utveckla traktens potential för att skapa en ännu bättre plats att leva och bo på.

samverkan@bottnafjorden.se


Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.