• Uppstartsmöte 3 mars i Bovallstrand

  Är du intresserad av att vara med och påverka utvecklingen i området runt Bottnafjorden?

  Den 3 mars kl 15.00 bjuder projektet Samverkan Bottnafjorden in till uppstartsmöte för dig som bor eller verkar i området runt Bottnafjorden.

  Ung, som gammal och allt däremellan – kom och dela dina tankar och idéer om platsens utveckling.

  Anmäl gärna deltagande till samverkan@bottnafjorden.se

  Plats: Bovallstrands Församlingshem Kyrkogatan 20, 456 47 Bovallstrand


 • Följ projektet på Facebook

  Nu kan du följa projektet även på Facebook genom att klicka på bilden eller här.

  //Jeanette Karlsson för Samverkan Bottnafjorden


 • Projektet stöttar bildandet av en samhällsförening

  Sedan i höstas har det pågått ett arbete med att starta upp en samhällsförening för området runt Bottnafjorden. En samhällsförening med syfte att utveckla de behov som finns i området för att göra det till en ännu bättre plats att bo och verka på. Det har hållits tre stormöten där de viktiga frågorna om syfte, mål, medlemskap och organisation diskuterats. Nu arbetar en arbetsgrupp om ca 10 personer vidare med att ta fram förslag till stadgar. Det är en del av platsens utveckling och projektet stöttar det arbetet.

  Följ processen genom att klicka på Facebook och gilla sidan “Bottnafjordens Samhällsförening”.

   

  //Jeanette Karlsson för Samverkan Bottnafjorden


 • Spara datumet – uppstartsmöte den 3 mars!

  Är du intresserad av att vara med och påverka utvecklingen i området runt Bottnafjorden?

  Den 3 mars bjuder projektet Samverkan Bottnafjorden in till uppstartsmöte för dig som bor eller verkar i området runt Bottnafjorden.

  Ung, som gammal och allt däremellan – kom och dela dina tankar och idéer om platsens utveckling.

  Plats kommer snart.

  //Jeanette Karlsson för Samverkan Bottnafjorden


 • Ett nytt platsutvecklingsprojekt – fortsättning för Samverkan Bottnafjorden

  Jippi! Från 1 januari 2024 till och med februari 2025 kommer projektet Samverkan Bottnafjorden att pågå.

  Det är ett platsutvecklingsprojekt med fokus på det goda livet i Bottna-Svenneby-Gerlesborg, Bärfendal, Tossene-Bovallstrand. Det är ett projekt som inkluderar mindre orter/trakter i utkanten av tre kommuner, med syfte att ta tillvara och utveckla områdets potential för att skapa en ännu bättre plats att leva och bo på.

  Genom lokal samverkan mellan kommunerna, organisationer, föreningar, privatpersoner och företag vill projektet fortsätta de olika processer som sattes igång under det tidigare projektet med samma namn. Det här projektet avser bland annat att intensifiera arbetet i olika tematiska arbetsgrupper och bygga vidare på och öka den samverkan mellan olika aktörer som byggts upp tillsammans. Läs om de två tidigare projekten här.

  Ett stormöte kommer att hållas den 3 mars och då hoppas vi att så många som möjligt kommer för att tillsammans arbeta vidare med platsens utveckling. Inbjudan kommer att skickas ut samt publiceras här inom kort. 

  Kontakta projektledningen om du undrar något eller vill vara delaktig i projektet: samverkan@bottnafjorden.se

  //Jeanette Karlsson för Samverkan Bottnafjorden