in bottnabulletin #26

Talking Waters

Bulletinen gör ett stort sjok om Talking Waters som var KKV:s bidrag till årets GIBCA Extended, tillsammans med Agneta Wingate som visade sin film Nattseglaren under vernissagen.

Det var en utställning i Stensalen på KKV och vi publicerar bilder på verken. Klicka här för filmen om projektet av Birgitta Lagerlund eller Henrik Olssons filmade meditation över det vatten han fick att tala.

Det var också en räddningsaktion eftersom KKV hotas av översvämningar. Det var tillverkning av sandsäckar och grävning av dike. På detta sätt var det en utställning om vatten och skyddet av denna utställning var en del av den.

Och vi tycker att bäcken vid KKV ska få ett namn. Vad sägs om Bottnabäcken?

Och hur kan detta projekt fortsätta? – den tråden tas upp i inlägget “Lekande vatten“.

 


Talking Waters↗

Hemsida för projektet med alla deltagare och bakgrund etc.

Galleri↗

Urval av bilder från utställningen.

Deltagare↗

Presentation av deltagare och verk.

Eva-Maj Eliasson
Britt Ignell
Ann-Charlotte Enocksson
Catharina Göransson
Henrik Olsson
Jannike Holmberg
Marcus Nordgren
Gunnar Bäck
Ebba Jordelius