in bottnabulletin #27

Frilandsskolan återstart uppströms

Härom dagen återupplivade vi Frilandsskolan som uppstod för många år sedan när vi grundade Skärkäll, det var lerhalmsbyggeri och vackra höstackar. Nu ska vi ägna oss åt Bottnabäcken, den som rinner förbi Bottna Kulturcentrum och översvämmar det då och då. Detta skrev vi om första gången i bulletin nr 21 och det har varit seminarier och utställningar i frågan, som Allt ljus på G2:1 förra våren och Talking Waters som ingick i GIBCA Extended i höstas. Jag grävde egenhändigt ett tunt dike bakom smedjan så att en del vatten ska kunna ta bakvägen förbi Kulturcentrum.

Detta dike ska vi utvidga och fördjupa i veckan efter midsommar, det blir ett evenemang samtidigt med KKV:s sommarutställning och tillsammans med DAT, Direct Action Theatre som också var med i GIBCA Extended i fjol, de arbetar i franska kravallpolisens uniformer med polisens uppgift som polisen brukar beskriva sin uppgift: Serve and Protect. De har sin bas i Fredrikstad men gör aktioner på många ställen. Man kan googla: https://titsperformancegroup.com/projects/direct-action-theater/ eller https://oit.no/produksjon/direct-action-theatre/?lang=en. Nu ska de hitta sätt att hjälpa mig och andra som vill hjälpa till att gräva vidare. De kommer den 24 juni men förhoppningsvis ska grävningen börja i samband med öppningen av utställningen den 22 juni.

*

Och vi har lämnat in en ansökan till Hållbart Bohuslän som heter “Främja vattenvägarna i Bottna” som vi får svar på i slutet av denna månad. Det ska bli en förstudie om våtmarker och vandringar längs Bottnabäcken som avvattnar ett stort område. Två armar förenar sig vid bergväggens slut, en från Bottna och en från Vrångstad. Bäcken omges av alar till största delen och har troligtvis dikats fram, vissa sträckor är helt raka medan andra har börjat meandra sig på nytt. Det är intressant att följa bäcken, vi skrev om detta i bulletinen # 24, https://bottnafjorden.se/bottnabulletinen/2023/02/02/uppstroms-mot-vrangstad/ . Där kan man läsa om våtmarkernas betydelse, som kolsänkare och habitat för hotade djur och växter. Dammar kunde hålla vatten när det är torka. Vi pratar med markägarna om allt detta och förbereder också ansökningar om stöd, samhället behöver våtmarker och betalar en del för dem.

Och man skulle gärna göra en vandringsled med konst i samarbete med Ledstjärnorna, KKV och Gerlesborgsskolan – en vandring från Stengårdens skulpturer till Vrångstads bautastenar och domarringar. om solen gassar på vägen kan man ta sig ett glas cider hos Kenneth och Catharina.

Och om grävningarna med DAT blir kul, kan det bli ett sätt att gräva för att leda vattnet också på andra ställen. Ett välorganiserat gäng på 30 personer får troligtvis mer gjort på en timme än vad en ensam människa orkar med på en vecka och det blir roligast med hjälp av en blåsorkester, eller om det är Bohuslän Big Bang. Leda vatten, gräva dammar, ordna badplatser och inte glömma vattenhjulen. Scenkonst Gerlesborg får gärna ordna överraskningar liksom Bottna hembygdsförening. Folkfester är bra och ännu bättre blir de om de lämnar våtmarker och badplatser efter sig. Det ska vara roligt att förbättra världen.

/ Gunnar Bäck