Lördag 5/5 – Café Existens – “Kryss, kors och gravitation”

Café Existens
Lördagen den 5/5
Café Olivia, KKV

Eva Teorell:
“Kryss, kors och gravitation. Något om korsets förkristna historia.”

Eva är konstnär, verksam i Stockholm och Sotenäs, arbetar för närvarande mycket i glas men tidigare i andra tekniker.

Välkomna till vårens sista Café Existens
Macka o kaffe finns