Integritetspolicy

Integritetspolicy för Bottnafjordens inköpsförening

Till våra medlemmar

Dina personuppgifter

  1. De personuppgifter vi sparar från dig är följande: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer samt om du är aktiv (dvs. har betalt årsavgift) eller passiv medlem (har betalt medlemsinsats).
  2. Informationen från dig sparas så länge du är medlem i föreningen. Den finns även som medlemsförteckning på hemsidan där den är skyddat genom lösenord och endast tillgänglig för föreningens medlemmar.
  3. Har du kvitterad ut en nyckelbricka till föreningens butikslokal lagras även numret till nyckelbrickan tillsammans med ditt namn på en särskild dator för nyckelsystemet. Datorprogrammet skapar en logg som raderas regelbundet.

Syftet med informationen vi lagrar om dig

Vi lagrar informationen ovan för att veta om du är medlem, aktiv eller passiv (dvs. har rätt att handla eller inte). Medlemslistan på hemsidan har i syfte att styrelsen kan komma i kontakt med föreningens medlemmar samt att medlemmar kan ta kontakt med varandra, t.ex. när de tillsammans ska utföra en arbetsuppgift. Numret till nyckelbrickan du disponerar lagras för att kunna avaktivera borttappade nyckelbrickor.

Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

Att vi har rätt att hantera dina personuppgifter beror på att du har anmält dig som medlem i föreningen.

Vi behöver dem för att kunna uppfylla föreningens åtagande mot sina medlemmar att tillhandahålla varor i föreningens butikslokal samt vara en plats för spontana och organiserade möten.

Dina personuppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang.

Dina rättigheter

Önskar du att information om dig raderas t.ex. när du vill avsluta ditt medlemskap i föreningen kontaktar du styrelsen som raderar dina uppgifter så fort ditt medlemskap är avslutat. Detsamma gäller om du vill ändra uppgifter.

Klagomål avseende behandling av dina personuppgifter

Skulle du vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet som idag är Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Övergripande personuppgiftsansvarig är föreningens ordförande.

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår policy. Senaste policyn hittar du alltid på vår hemsida.

Cookie-filer

Vår webbplatsadress är: https://bottnafjorden.se/inkopsf/wp

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.