Projektet ‘Lokalt odlad mat’

Under 2015-2016 driver Bottnafjordens inköpsförening ett projekt som har syftet att undersöka former för samarbeten som gynnar lokal utveckling och skapar nya arbetstillfällen för lokala odlare. Vi vill skapa strukturer för kontinuerlig samverkan mellan Bottnafjordens inköpsförening och lokala odlare. Utveckla ett distributionssystem för närodlade produkter som kan ge odlare i trakten en tillförlitlig inkomst. Skapa en försäljningsmodell för närodlade produkter som minimerar risken att färskvaror behöver slängas. Ge inköpsföreningen medlemmar större möjlighet att handla lokalt producerad mat som motsvarar deras behov som konsumenter genom delaktighet i odlingsprocessen.

Projektansvarig är Marie Porali <brev.marie@gmail.com>

VGR_run_png_proj_medfinans_transp

Odlarmöte 4 – Klåvans

Yngve och Tina. 21 januari Yngve och Tina är sedan gammalt grönsaksodlare och leverantörer. Inte bara till lokala ICA (inte längre) utan också till inköpsföreningen. De kan att leverera Kålrot, Purjolök, Palsternacka och Dill. De kommer att odla mer grödor som Morot och Rödbetor men vet inte om det kommer bli tillräckligt stor skörd för […]

Halvvägs i projektet

Hej! Förstudien Lokalt Odlad Mat befinner sig mitt i sin projekttid. Först ett tack till alla ni som svarat på enkäten i förstudien Lokalt Odlad Mat. Lite kort från enkäten. 92% är intresserade av att köpa mer av sitt grönsaksutbud på Inköpsföreningen. Det som är den största anledningen till varför man i nuläget inte handlar […]

Odlarmöte 3 – Stenliden Trädgård

Möte med Eva Gadi på Stenliden Trädgård. 2 dec Inköpsföreningen ska garantera sina medlemmar att de enbart säljer ekologiska grönsaker även om de inte har någon certifiering eller KRAV-märkning. Grönsaksgruppen för en god dialog med odlarna och den nära kontakten med våra leverantörer skapar ett betydelsefullt förtroende. Inköpsföreningens uppgift bör se till medlemmarnas intressen såväl […]

Odlarmöte 2 – Madeleine och Gert i Yllene

19 nov Anteckningar: Svinnet drabbar odlaren på flera sätt om inte Inköpsföreningen står för kostnaderna. Handlar om resan, jobbet med att skörda grönsaker som inte säljs, o sen hämta hem dem. De har också upptäckt att vikten minskar när grönsakerna ligger o skrumpnar i butiken, så att väga dem när de tas tillbaka hem kan […]