Styrelsen

Styrelse 2023:
Lena Falkheden, ordförande
Catharina Göransson, vice ordförande
Britt Hedlund, kassör
Lars Nyberg, vice kassör
Mary Berggren, sekreterare
Jonna Johansson, suppleant
Jonas Stoces, suppleant