Styrelsen

2021

Britt Johansson, ordf.
Eli Tistelö, vice ordförande
Anders Engelbrekt, kassör
Claudia Theel, vice kassör
Boban Kalmar
Marie-Louise Ceder
Lena Falkheden