Styrelsen

2022

Britt Johansson, ordf.
Britt Ignell, vice ordförande
Britt Hedlund, kassör
Claudia Theel, ledamot
Lars Nyberg, ledamot
Lena Falkheden, ledamot