Styrelsen

2022

Britt Johansson, ordf.
Vakant, vice ordförande
Britt Hedlund, kassör
Vakant, vice kassör
Claudia Theel, ledamot
Lars Nyberg, ledamot
Lena Falkheden, ledamot