Skördefest och marknad 16 sept.

Efter en medelhavshet sommar, dags för Skördefest!

Ni vet vid detta lag vad som gäller, men några saker ändå. Café Oliva är öppet och mer mat kommer finnas på marknaden. Vid regn går vi in i stensalen. Att ha ett bord kostar 100.- och det betalar annonsering i tidningar samt affischering etc.

Sista anmälningsdag är den 10 sept och mer info kommer om ni skulle vara intresserade. Skriv till mig Marcus arr@bottnafjorden.se