Rätt datum 22 april! – Forum för visioner o verkligheter

Hej,

Som ett resultat av Rural Talks har det bildats ett antal olika arbetsgrupper efter olika intresseområden. Ett sådan intresseområde som listades då vi gjorde uppdelningen i olika grupper var kring Miljö/Natur. Denna grupp har fram till nu inte varit aktiv så detta är en inbjudan till en första träff.

En tanke är att skapa forum för visioner o verkligheter, dels skissera scenarier för hur den framtida fossilfria vardagen kan se ut, dels samlas
kring specifika frågor som rör vår specifika plats och de specifika förutsättningar som råder här: utifrån skog, berg, hav, jord osv.
Hur kan vardagen i Bottna/Gerlesborg med omnejd se ut om tex 30 år? Hur önskar vi oss att Bottna 2050 såg ut? Inte minst, hur vill våra barn o barnbarn att 2050 HÄR skulle gestalta sig?
Frågor omkring hur få till hållbart skogsbruk, hållbart havsbruk, hållbart jordbruk, lokal livsmedels-produktion/konsumtion.
Hållbara transporter- elbilspool/solkraft/kollektivtrafik
Hållbart boende
Kultur/Lärande kring dessa frågor
Hållbar ekonomi o energi- lokalt närings- och föreningsliv osv
Hur kommer vi fram till önskade målbilder?
Vill vi bilda en omställningsgrupp?

Ovanstående är några förslag och idéer, det är ju de som arbetar i grupperna som väljer vad de vill fokusera på.

Mycket välkommen att inleda samtalen om dessa frågor på Bottna Inn på måndag, annandag påsk kl 18.00. Kaffe o te kommer finnas.

/ Boban

trebor@risup.net
0738-088376