Samåkningsträff 5 okt + Kålens dag på Branneby 10 okt

KOM TILL CAFÉ OLIVIA LÖRDAGEN DEN 5 OKTOBER KL 13

Kom dit och sätt upp dig på åklistan! – och var med och utveckla samåkningen!

Fossilfritt i tre steg:

Första steget är samåkningsappen, den börjar den 5 oktober.
Andra stege: en bilpool för fossilfritt (men privatbilism går för sig bara den är fossilfri…)
Tredje steget: bygg ut med laddstolpar och solceller.

För ett fossilfritt Bottna!


To 10 oktober kl 14-15.30 Kålens dag! Lär dig mer om kålens mångsidighet.

Varmt välkommen!
Branneby KulturTrädgård
En levande mötesplats för bildning och skaparlust!

Läs mer här: Sensommar på Branneby 2019.pdf