Vårens omställningsserie 2015:

– Omställning på lokal grund –

Vårens föreläsningsserie kommer att försöka vara både bred och djup men med den övergripande ambitionen att grundas i området vi bor i.  Vi bjuder in för att dela den lokala kunskap som vi innehar eller som vi tror oss behöva. Både föreningar och individer kommer att dela sina olika fält och intressen, i föredrag så väl som praktiska workshops. I huvudsak kommer vi att hålla till på Gerlesborgsskolan men vid speciella behov kommer andra platser också att användas.