Styrelsen

2018

Ordförande: Joanna Schroeder

Kassör: Jesper Gunnarsson.

Ledamöter: Barbro Bliss, Marcus Nordgren, Gudrun Gylling, Kerstin Bucher

Suppleanter: Lena Falkheden, Helen Melander, Matilda Häll och Agnes Rajnak