Rapport på g!

Vi hoppas att ni inte är direkt drabbade av de svårigheter som pågår.
Som ni förstår kommer en nätverksträff med offentlig presentation av rapport inte att bli av nu under våren. Vi kommer att publicera rapporten här efter påsk och håller er uppdatera angående beslut om fas 2.
Förhoppningsvis, om allt tillåter det, så kör vi igång i augusti med en kickoff träff!