Kategori: Rörelse runt fjorden


 • Arbetsgrupp “Rörelse runt fjorden”

  Hej från ” Rörelse runt fjorden”!
  I denna arbetsgrupp har vi som mål att bidra till fler möjligheter att röra sig runt fjorden.
  Genom att stödja etablerandet av ett kommunövergripande forum för dialog hoppas vi en cykelväg runt fjorden kan bli realitet inom en inte allt för lång framtid.
  Vi vill även knyta samman vandringslederna runt fjorden för att underlätta att ta sig fram till fots.
  Vi i arbetsgruppen är:
  Mikael Andersson, entreprenör Bovallstrand
  Carl Forsberg, kultursekreterare Sotenäs
  Bo Leander, cyklist Tanum
  Rolf Lundholm, senior konsult markägarfrågor
  Julia Chronholm, projektledare kultursystem Samverkan Bottnafjorden