Rapport fas 1

Rapporten för fas 1 för kultursystem Samverkan Bottnafjorden är färdig! (Rev. 8 maj)

En ansökan inför fas 2 är på väg in till regionen. Vi kommer ut med information i slutet av juni då vi fått svar och hoppas att komma igång med fas 2 i augusti.

Tack till alla som har hjälpt till med arbetet på olika sätt, svarat på frågor, delgett information och kunskap!

Rapport fas 1 Kultursystem Bottnafjorden Samverkan

Bilaga 1 LEA metod

Bilaga 2 SCB LEA s.1-5

Bilaga 3 SWOT

 

Bild: Per Pixel Petersson