Kategori: Lokal matproduktion och -konsumtion

Hej från gruppen “Lokal matproduktion/ lokal konsumtion”!
Syftet med detta arbete är att öka möjligheten att leva på lokalt producerad mat, både som producent och konsument! En kartläggning är på gång som ett första steg i att synliggöra vad som existerar i området.
För att utvidga samverkan och kommunikation mellan lokala matproducenter och återförsäljare i området planerar vi en mini-mässa i början på nästa år. Kanske blir en gemensam märkning av det lokalt producerade en möjlighet att utforska tillsammans?
Vi önskar även utöka försäljnings- och förädlingsmöjligheter genom regelbundna matmanifestationer som sammanbinder hela området.
Är du matproducent runt Bottnafjorden och tycker detta låter intressant? Hör du inte från oss snart så hör gärna av dig!

 

19 oktober, 2020 Klistrat