Kategori: Lokal matproduktion och -konsumtion


 • Arbetsgruppen “Lokal matproduktion/ lokal konsumtion”

  Hej från gruppen “Lokal matproduktion/ lokal konsumtion”!
  Syftet med detta arbete är att öka möjligheten att leva på lokalt producerad mat, både som producent och konsument! En kartläggning är på gång som ett första steg i att synliggöra vad som existerar i området.
  För att utvidga samverkan och kommunikation mellan lokala matproducenter och återförsäljare i området planerar vi en mini-mässa i början på nästa år. Kanske blir en gemensam märkning av det lokalt producerade en möjlighet att utforska tillsammans?
  Vi önskar även utöka försäljnings- och förädlingsmöjligheter genom regelbundna matmanifestationer som sammanbinder hela området.
  Är du matproducent runt Bottnafjorden och tycker detta låter intressant? Hör du inte från oss snart så hör gärna av dig!