Kategori: Inflyttning och boendeformer

”Hur skapar man ett diversifierat boende på landsbygden?”

Vi delar en inbjudan till föredrag inom projektet Samhällsplanering för omställning (Formas).
Projektet arbetar med att sätta upp ett samverkansprojekt mellan forskning och praktik i syfte att skapa diversifierade och hållbara boendeformer i olika regionala sammanhang.
Tid: Måndag 23 november kl 13.00-15:00
”Hur skapar man ett diversifierat boende på landsbygden?”
Program och hålltider:
13:00 – 13:15 Charlotta Hedberg presenterar projektet ”Samhällsplanering för omställning”
13:15 – 13:45 Om Egnahemsfabriken, Tinna Harling
13:45 – 14:15 Om bygg- och bogemenskaper och socialt boende, Tinna Harling
14:15 – 15:00 Avslutande diskussion
Plats: Delta genom att använda följande zoom-länk: https://umu.zoom.us/j/5086045953
Föreläsningen riktar sig till politiker och tjänstemän inom samhällsbyggnad i kommuner  men är även öppen för andra intresserade.
Läs mer: www.divcity.se www.socialtbyggande.se

Studiebesök Skärkäll Ekoby

7 november klockan 13:00

http://skarkall.se/hitta_hit.html

Gunnar Bäck kommer berätta om ekobyn under en promenad runt i området, så klä er efter väder! Varmt välkomna

Anmäl intresse till j.chronholm@gmail.com

Nu till arbetsgruppen “Inflyttning och Boendeformer”! Vi vill:
– Mobilisera intresse genom att erbjuda studiebesök och mindre seminarium kring alternativa boendeformer
– Få ett kommunalt engagemang. Se alternativa boenden i framtida kommunala översiktsplaner
– Säkra att arbetet fortlöper efter projektets slut med olika intressegrupper
– Undersöka möjligheten för Bottnafjordens bostadsförmedling

Vi hade ett inspirerande intressemöte den 8e oktober då vi tacksamt tog emot intressenters behov och tankar kring boende i trakten.

Arbetsgruppen:
Lena Falkheden, sammankallande
Britt Johansson
Maja Lindstedt
Julia Chronholm
Bild från Frans och Lenas ler- och halmhus i Bottna. 

19 oktober, 2020 Klistrat