Rapport Samverkan Bottnafjorden fas 2

Imorgon, 30 juni 2021, är sista dagen för projektet kultursystem Samverkan Bottnafjorden finansierat av Västra Götalandsregionen sedan vintern 2019.
Fantastiskt mycket har åstadkommits tack vare allt engagemang och gemensamma krafter- en rådande pandemi till trots!
Ett stort tack till alla som möjliggjort samverkan och bidragit till den lokala utvecklingen på olika sätt. Vi gläds åt att ett nätverk med roterande värdskap startar till hösten som bygger vidare på den samverkan och det arbete som påbörjats. Ta del av rapporten nedan, och se även rapporten från fas 1 och undersökningen från Inflyttning och Boendeformer.

Samverkan Bottnafjorden rapport fas 2 2021

Kultursystem Samverkan Bottnafjorden fas 1

Resultat undersökning Inflyttning och boendeformer

Vänligen,

Julia Chronholm för Samverkan Bottnafjorden