in bottnabulletin #11

En idébank för Bottna.

Vi startar en idébank för Bottna. Det skulle gälla saker som man kan göra för att förbättra livet. Man kan sätta in idéer på banken – skriv en rad till Bottna bulletin, bäst via bottnabulletinen@gmail.com. Man kan också ta ut idéer, det är fritt, idébankens enda vinst är det allmänna bästa.

Här är några förutsättningar:

 1. Jorden är rund. Det betyder att alla på ytan befinner sig lika långt från mitten. Högplatåer gör bara obetydlig skillnad.
 2. Tanken är fri. Det betyder att vem som helst var som helst kan tänka vad som helst.
 3. Då är det bäst att tänka bra tankar.

Men hur känner man igen en bra tanke?

Den kan gärna lägga sig aningen utom det som alla redan vet men inte så långt att den blir obegriplig. Lite svårbegriplig är bra, det tränar tänkandet. Om förslagen är aningen knasiga gör det inget. När jag var barn hade seriefiguren Dick Tracy en armbandsklocka som var en bildtelefon och det var rättså knasigt – då.

Allt förverkligande kräver arbete och samarbete förstås och man måste försörja sig på något sätt under tiden man startar något. Men det som är viktigt för en brukar man kunna ordna på ena eller andra sättet. Vill man ha råd eller hjälp kan man ordna ett seminarium. Vi hjälper till i den delen.

*

Det har inkommit en lista över idéförslag/projektidéer för Svenneby-Bottna-Gerlesborg som lyfts under åren. Sammanställda av Conny Jerer. Klicka här!

Här nedan är några tankar till att börja med, flera av dem kommer från Rural Talks Bottna-Gerlesborg, gå till http://bottnafjorden.se/ruraltalksbottna/

Varsågod:

 • Utveckla kafé Olivia. Gå dit ofta.
 • Odla lokalt, lagra lokalt, tillverka lokalt och handla lokalt så långt det går.
 • Bygg jordkällare för att lagra rotfrukterna.
 • Gör förädlingskedjor – från ax till limpa, från lin till kostym, från mjölk till ost. Sälj allt på Inköpsföreningen.
 • Hys omsorg om landskapets skönhet, försvara den och utveckla den om det går.
 • Starta ett utvecklingsbolag för Bottna med omnejd för att främja hållbart företagande. Sök stöd för detta, inrätta fonder och stiftelser. Ordna stödfester.
 • Gör en samhällsförening för Bottna-Svenneby-Tossene.
 • Starta en lokal nämnd för Bottna, Svenneby och Tossene socknar, dvs kommunövergripande kring Bottnafjorden. Sätt upp alla på en lista som är skrivna i socknarna och ordna val. Gör en nämnd av de nio som fått flest röster. Låt nämnden komma överens och driva lokala frågor.
 • Satsa på eldrift. Starta elpool med bilar, eltraktorer, batteridrivna motorsågar och annat eldrivet. Titta på SVT Play (https://www.svtplay.se/video/12087634/det-varas-for-solen?cmpid=del:em:20181204:det-varas-for-solen:pla:lp) för solcellsinspiration.
 • Ordna en demostrationsdag för eldrivna jordbruksmaskiner tillsammans med traktens bönder, företag och forskare.
 • Utse några berg till elberg. Låt solceller klättra vackert på dem och låt elen gå till elpoolens laddningsstationer. Gör solceller som passar i skrevorna.
 • Starta ett utvecklingslabb för framtidens arbete. Utveckla automatik som kräver samspel med hälsosamt kroppsarbete. Sök samarbete med högskolor och universitet.
 • Utveckla Virtuella Bottna. Gör filmer som läggs ut på hemsidan bottnafjorden.se. Gör dokusåpor med Scenkonst Gerlesborg. De kan utspela sig bland klippor, till havs eller på slätten.
 • Fortsätt med festivaler.
 • Res bort och kom hem.
 • Jobba vidare på att Bottna/Gerlesborg ska bli avsegregerat. Släpp in Vägen ut!