Odlarmöte 2 – Madeleine och Gert i Yllene

19 nov

Anteckningar:
Svinnet drabbar odlaren på flera sätt om inte Inköpsföreningen står för kostnaderna. Handlar om resan, jobbet med att skörda grönsaker som inte säljs, o sen hämta hem dem. De har också upptäckt att vikten minskar när grönsakerna ligger o skrumpnar i butiken, så att väga dem när de tas tillbaka hem kan vara missvisade. Förhoppningsvis förändras detta med grönsakskylen, men önskvärt är föreningen hanterar ev. osålt.

Vill också helst ha en grönsaksbeställning från Inköpsföreningen.

En uppgift för grönsaksgruppen. Dela stora grönsaker, ex rödkål, och plasta in. Kan grönsaksgr uppen hämta upp grönsakerna hos odlarna?

Att tänka på att cafét automatiskt gör reklam för grönsakerna genom att laga mat från säsongens grödor – det som finns i butiken. Kanske använda det som inte sålts till rabbaterat pris?

Skicka ut recept inför torsdagarna och på plats i buteken
Smakprover i butiken.

Ska priset på grönsakerna vara samma under hela säsongen?!

Yllene-20150822-b