Tecknaruppropet Moment 22

Tecknaruppropet Moment 22 – där 160 konstnärer kommenterar krig/fred

I två veckor kunde vi inspireras av Svenska Tecknares bidrag i fredsfrågan. Lena Jarlöv (som ingår i nätverket Svenska Freds och Bottna för Fred) fick nys om att denna utställning stod nedpackad i en källare i Götet, och fixade och trixade så att den hamnade i vårt Lilla Galleri.
Utställningen har varit välbesökt – speciellt då det bjudits på finaste fikat.

Lördag den 9 september hölls ett föredrag i anslutning till utställningen, om NATO av Ingela Mårtensson, Frågan är om ett svenskt NATO-medlemskap innebär en säkerhet eller är en säkerhetsrisk.
Ingela som varit politiskt aktiv, bl. a. i riksdagen, klargjorde för turerna i NATO från start till nu. Kommer Ryssland (för det är ju så vi tänker) att vara mer eller mindre benäget att anfalla oss om vi är med i NATO? Ukraina anfölls bl.a. för att de ville gå med i NATO.
Även Ryssland har en gång ansökt om NATO-medlemskap…saker kunde sett annorlunda ut.

1814 tog Sverige beslut om att vara Alliansfria med syfte att vara neutrala i krig.
1995 gick vi med i EU
2022 16 februari meddelades att vi inte kommer att gå med i NATO
2022 16 maj beslöts att ansöka om medlemskap
Medlemskap kostar 600 miljoner/år + 2% BNP c:a 100 miljarder i försvarsbudget

Läs mer https://tidningensyre.se/2022/9-mars-2022/freden-ar-langt-borta/ artikel i nättidningen Syre av Ingela.

Man ser en tydlig linje av manipulation för att behålla och utöka makt ifrån amerikanskt håll. Detta handlade även föredraget ”Illusionen om den amerikanska freden” av Frida Stranne på Kulturhuset Hav i Hunnebo 31/8 om.  En amerikansk diplomat menade redan -99 att ”NATO-utvidgningen kan vara ett av efterkrigstidens största misstag”.

Det lät som om USA nu håller på att splittra det nordiska samarbetet.

Kartan måste innehålla alliansfria ”öar” för fred o fredshjälp.
(Alliansfri…andas styrka, frihet o ansvar…)

Ingela avslutade med frågan: Vad händer nu, vad gör vi?

Ja – Ska USA tillåtas ha kärnvapenbaser i Sverige?
Hur ser bilden av FRED ut?
Kan man hålla på ena sidan i ett krig om man är för fred?
Hur får man kärnvapenländer att rusta ner? etc. etc.
Vad kan jag göra här och nu?

Karin Utas Carlssons från Kvinnor för Fred fanns med vid föredraget. Hon menade att Kunskap och konflikthantering är en väg framåt.

Av de 38 närvarande var 8 män och samtliga (?) över 70 år.
Under gruppdiskussionen uppmärksammades detta. Var finns dom unga? På nätet?

På nätet hittar du bl.a. https://folkochfred.wordpress.com/      https://www.kvinnorforfred.se/ https://www.nejtillnato.se/

Arrangemanget gjordes i samarbete med Fredsrörelsen på Orust.

Vill du komma i kontakt med Bottna för Fred kontakta lena.jarlov@gmail.com