Föreningsstämma/årsmöte söndag den 24 mars

Bottna 26 februari 2024

Bottnafjordens Inköpsförening ek.för.
mat, möten och möjligheter m.m.

KALLELSE
ordinarie föreningsstämma/årsmöte

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma/årsmöte i Bottnafjordens inköpsförening  på söndag den 24 mars kl 15.00-17.00.

Plats: Lilla galleriet, Skärholmen (bredvid Café Olivia)

Förslag till dagordning och andra handlingar inför årsmötet kommer att skickas ut två veckor innan mötet.

Varmt välkommen!

Lena Falkheden, ordförande
lena.falkheden@gmail.com