Årsavgift meddelande om betalning 2024

Hej alla som ännu inte betalat årsavgiften

Nu är det hög tid för alla er som ännu inte betalat årsavgiften att göra detta. Årsavgiften ska vara betald senast till årsmötet den 24 mars. Är inte årsavgiften betald kommer nyckeln att spärras den siste mars och vara spärrad tills årsavgiften betalas.

För er som gör inbetalningar till kontobladet och har obetald årsavgift, kommer årsavgiften att dras från inbetalningen även om ni inte angett att inbetalningen avser årsavgift.

Har ni glömt om ni betalat? Titta på ert kontoblad, där finns uppgift om årsavgiften är betald eller inte.

Årsavgiften är 200 kronor och sätts in på föreningens bankgiro 5510-2081.

För Bottnafjordens inköpsförening

Kassören

Årsavgift meddelande om betalning 2024.pdf