Öppet kontor på tisdagar på café Olivia

Platsutvecklingsprojektet Samverkan Bottnafjorden fortsätter med “öppet kontor” på tisdagar.
Processledare Jeanette Karlsson kommer att finnas på Café Olivia mellan kl. 9 och 12 varje tisdag.
Välkommen att prata om projektet, egna idéer om platsutveckling, arbetsgruppsarbetet med mera eller bara sitt och arbeta med ditt eget men i samvaro.

Följ projektet:
www.bottnafjorden.se/samverkan
www.facebook.com/SamverkanBottnafjorden