Extra utskick: Bastumöte på lördag + Mer om Vårfesten

Bastumöte lördag den 20 april kl. 15.00 på Lilla Galleriet (Café Olivia är öppet och fika finns)

Länge har det pratats om och längtats efter en bastu i Gerlesborgsområdet. Samtal och idéer om form och placering har poppat upp – vilket behöver pratas vidare om.
Projekt samverkan Bottnafjorden och arbetsgruppen “Bottnafjorden året runt” bjuder in till ett öppet samtal om hur vi går vidare för att realisera en bastu. Målet med mötet är att bilda en grupp som vill ta sig an att jobba vidare med detta.
Vi träffas på Lilla Galleriet (KKV)/Café Olivia den 20 april klockan 15.00.
Adress: Skärholmen 1.

Frågor ställs till:
Jeanette Karlsson
Processledare projekt Samverkan Bottnafjorden
+46730563648


Vårfesten till stöd för det Palestinska folket

Det missades att nämnas i förra utskicket att bakom arrangemanget står: Malin Z, Sofie B, Kristin J, Björn H, och Julia C.