Om föreningen

Välkommen till Bottnafjordens inköpsförening!

Bottnafjordens inköpsförening är en ekonomisk förening som driver handel för sina medlemmar i en butik med ett stort sortiment av ekologiska varor. Förutom att tillhandahålla möjligheten att handla ekologiska produkter är föreningens syfte att vara en arena för möten och en aktör i lokalsamhället. Vi vill bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling och en god livsmiljö. Vi är en viktig lokal mötesplats – många idéer har fötts och tagit form här genom åren. Vi är en kulturhärd med fin glöd. Vår filosofi är att det ska vara både intressant och roligt att bo på landsbygden!

Förutom butikslokalen hyr föreningen också lokalen Café Olivia. Här skapar vi förutsättningar för kaféverksamhet och ordnar föreningsaktiviteter av olika slag, exempelvis Torsdagssoppa. I cafélokalen finns också Olivias bokhörna – ett litet fackbibliotek med litteratur om bl a mat, trädgård och odling, konst, konsthantverk och slöjd och filosofi. Vi ordnar regelbundet marknader och seminarier, ofta i samarbete med andra föreningar. Allt arbete i föreningen utförs av medlemmarna och alla medlemmar bidrar med en arbetsinsats på max 4 timmar per månad.

Vår historia går tillbaka till år 1999  när ICA Gerlesborgshallen lades ner. Då tog vi handeln i egna händer och år 2000 bildades Bottnafjordens Inköpsförening för att tillhandahålla ekologiskt producerade matvaror och en mötesplats.

I butiken finns livsmedel med kvalitet och mycket i lösvikt. Vi utvecklar ständigt sortimentet och arbetar för att få fler närproducerade varor. Grönsaker finns efter säsong.

Våra lokaler finns i Skärholmen i Bottna Gerlesborg, på fastigheten Gerlesborg 2:1 som ägs av den ekonomiska föreningen G2:1. Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän KKV-B, är den största hyresgästen på fastigheten och vi samverkar med G2:1 och KKV-B kring platsens utveckling med ambitionen att utveckla platsen till en levande mötesplats för de olika föreningarnas medlemmar och som ett intressant besöksmål under sommaren.

Bottnafjordens inköpsförening fick pris som Årets kooperativ i Fyrbodal år 2011 och Tanums kommuns miljöpris 2021.

Våra stadgar hittar du här: Stadgar-2022.pdf

Välkommen du också!


Föreningsarkiv

 


Butiken i ett tidigt skede

M 49
M 52


Att vara medlem

Detta får du som medlem: du får handla i butiken och tillgång till ett rikhaltigt sortiment av varor med kvalitet. Du kan påverka utbudet, t ex med hjälp av grossisternas kataloger. På torsdagar finns en dagskassör på plats i butiken, men som medlem kan du handla när du vill, med en egen nyckelbricka som kvitteras ut mot en deposition. Information om olika evenemang i föreningen och i trakten kommer dig alltid till del via mailutskick. Inköpsföreningen administrerar det lokala mailutskicket “Bottna förövrigt”.

Detta ger du som medlem:  du betalar en medlemsinsats till Bottnafjordens inköpsförening på 250 kr  samt en årsavgift. Årsavgiften bestäms av årsmötet och är för närvarande  200 kr. Du arbetar max 4 tim per månad, vanligtvis i en arbetsgrupp tillsammans med andra medlemmar. Föreningen har ett välfungerande system med rutiner och arbetsgrupper för allt från beställningar, uppackning, varuvård, café, ekonomi, städning, hämtning av levereranser från lokala matproducenter med mera och du tar dig så klart an något som passar dig och dina tider. När nya problem eller behov uppkommer  – det gör det  – bildas som regel en ny grupp.

Att bli medlem


Ansökan om medlemskap i Bottnafjordens Inköpsförening.

Medlemsinsatsen är 250 kr. Denna återfås vid utträde, om ekonomin i föreningen tillåter det.
Årsavgiften (januari – december), är fn 200 kr per år, per medlem.
Arbetsinsatsen är 4 timmar per månad.

Nya medlemmar antas av styrelsen. Efter insänd ansökan kommer ansökan att behandlas på ett styrelsemöte och du kontaktas därefter. Du behöver sedan vara med på ett introduktionsmöte. Innan eller på detta möte gör du din inbetalning av medlemsinsats och årsavgift och du tilldelas en arbetsuppgift baserat på vad du är intresserad av och vilka behov som finns i föreningen. 

    Alla medlemmar tilldelas en arbetsgrupp.
    Inom vilket av följande arbetsområden skulle du helst vilja göra din arbetsinsats (ca 4h/månad)?