Rural Talks #6

Bottna Gerlesborg
26 april kl 18-21
Bottna sockenstuga

En hel rad med arbetsgrupper har bildats i kölvattnet av Rural Talks. (Se här hur vägen dit sett ut.) De är fristående från allt utom från de människor som ingår i dem och det som just dessa personer vill driva för att förbättra tillvaron och förutsättningarna för att leva och verka här. Arbetsgrupperna blir på det sättet en del av det ”common”, det gemensamt ägda fältet av initiativ och processer som öppnats. För att samordna och följa detta sipprande och ibland flödande vatten har en paraplygrupp skapats.

Tillsammans med denna paraplygrupp bjöd Rural Talks till möte en ljummen kväll i april i Bottna sockenstuga. Flygblad hade lagts ut i postlådor från Branneby via Bottna till Bovallstrand och folk strömmade till. Ute på gården stod Johanna och levererade beställda bröd till sina kunder och inomhus bjöds på fika och pajer från Gerlesborgs Kök och Kafé. Senare på kvällen övergick mötet i pub.

Marcus hälsade välkommen och Catharina berättade kort om bakgrunden till Rural Talks och om årets planer. Sedan presenterade sig arbetsgrupperna. Nya medlemmar tillkom och nya grupper bildades. Och så här ser det ut nu. (LÄNK) Med reservation för att namnet på grupperna kan komma att ändras när inriktningen preciserats. Men processen pågår och riktningen är

Paraplygruppen:
Försöker hitta minsta gemensamma nämnare i det som sker. Ser ur olika perspektiv. Tar ansvar för att visa vad arbetsgrupperna gör. Övergripande ansvar för att kommunikationen flyter mellan grupper och utåt. En dialog med kommunen har påbörjats. Kontakt: Marcus Nordgren.

Arbetsgruppen för besöksnäring:
Satsar på marknadsföring och att utveckla nya besöksarrangemang som konstvandring till hösten, guidningar, tipspromenader mm. Planerar skördefest med dans och mat. Har redan gjort en karta över traktens begivenheter, som delas ut till besökare. Vill samordna utbud, och erbjuder kalendarium på Åsas hemsida. Sammankallande: Åsa Cunnif.

Visionsgrupp:
Vilar just nu. Har knoppat av sig i form av en grupp som arbetar med sikte på en framtida elpool. Sammankallande: Gunnar Bäck.

Arbetsgruppen för natur, hav, odling:
Framåtblickande mot Bottnafjorden år 2050. Gamla tekniker i jordbruket, återvinnande av kunskaper. Kontaktperson: Helena Kretz

Cykelgruppen:
Arbetar för flera cykelvägar. Kontakt Jesper Gunnarsson.

Arbetsgruppen för vandringsleder:
Vill knyta samman befintliga leder och ta fram nya i Bottna med omnejd. Kontakt Lars Glimmerfors.

Arbetsgruppen för en ny YH-utbildning:
Vill skapa en ny utbildning inom Yrkeshögskolan, förlagd till Gerlesborgsskolan och i samverkan med KKV och trakten. Arbetsnamnet är RE-design UP-cycling. Ett framtidsanpassat yrke för personer med erfarenhet av arkitektur, design och konst. Vill driva processen så att den bidrar till trakten som helhet, med öppna föreläsningar, workshops, uppsamling av idéer etc. Cirkulär ekonomi är en av de teoretiska kunskapsgrunderna. Kontakt: Catharina Göransson

Arbetsgruppen för utbildning och lärande:
En större grupp varifrån ovanstående YH knoppats av. Återkommer med info så snart nästa möte hållits.

Bland de idéer som dessutom kommit fram finns också den som formulerar sig så här:
Forma Bottna till nod för utbildning och lärande. Skapa en utbildningsplan, ”Rural Acts”, som omfattar hantverk, odling, civilförsvar, sjöräddning, smidjeteknik mm. Vill göra kunniga personer i området till resurser som kan erbjudas. Kontaktperson: Sven Börjeson

Foto:Birgitta Lagerlund
Fika: Gerlesborgs Kök och Kafé.
Projektledare: Catharina Göransson.
Support: Marcus Nordgren.
Rapport text Catharina Göransson.