Rural Talks #8

Bottna Gerlesborg
sön 7 juli 13-16
Gerlesborgs konsthall

Att komma hit och komma hem

En söndagseftermiddag i juli. Som sig bör tar Rural Talks plats i konsten. Trettiosex personer har hörsammat inbjudan och nu slår de sig ner mitt i Gerlesborgsskolans sommarutställning Att komma hem, kurerad av Klara Ström. Där på väggen, som Klara vikt för Rural Talks, hänger sticklingar i ett sticklingsbibliotek, för utlåning. Där finns böcker om och från trakten och där sitter en vitmålad skiva märkt: ”Home is where one starts from”, ett citat ur Four Quartets av T S Eliot, som utgör ledord för seminariet och är utgångspunkten för en interaktiv karta som ska växa fram över allas våra hitkomster och varifrån-komster.

I förväg har deltagarna i samtliga Rural Talks Bottna Gerlesborg fått två frågor: Vad är det för dig att komma hem? Vad var det för dig att komma hit? Svaren klippte jag sedan ihop till ett akustiskt collage, och det framförs nu av tre röster, tillhörande Gudrun Gylling, Gunnar Bäck och Eli Tistelö.

Ett kort föredrag följer om Att komma hem, om Platsen som hemkomst och om Konsten som hem och sedan inbjuds deltagarna att sätta en kartnål på skivan för att markera sin nuvarande boplats och en nål för orten man flyttat från samt dra en tråd däremellan. På så vis skapas en bild av inflyttning och förtätning.

Efter fikapaus samlas vi till ett öppet samtal med följande inledning:

Om vi vill att flera ska ha ett hem att utgå från, ett eget rum att göra konst i och ett sammanhang att verka i, hur kan vi underlätta för den som vill komma hit? Vad kan göras? Vad fattas? Vad kan skapas?

Många inlägg följer. Tag och läs några av dem! Här finns sådant som visar väg och bjuder till eftertanke och handling:

 • Boendet här är ett krux. En överhettad fastighetsmarknad råder utmed kusten. Vänboendet i Hogslätt är ett lysande undantag, och statuerar exempel på en ny typ av byggprocess och boende. Unga par letar med ljus och lykta efter hus i trakten som de kan ha råd med. Tiny Houses vore en väg att gå, för den som vill provbo. T ex vill elever från Gerlesborgsskolan och från Scenstudion återkomma, för kortare eller längre perioder. Det går för oss som har egen mark att bygga Attefallshus för uthyrning.
 • Gerlesborgsskolan tar gärna emot erbjudanden om rumsuthyrning.
 • Servas är en internationell organisation, där man kan stanna 1-2 nätter på någons soffa utan betalning.
 • Området är konstnärligt präglat, så kunde t ex Skärkäll som typboende med hus och ateljé kunde utvidgas. Delaktighetskulturen här gör det lättare att träda in, den är inkluderande, det påminner om Berlin.
 • Tiny Houses med flyttbara små hus på hjul kunde göras som ett konstprojekt. Överhuvudtaget kan saker som behövs här göras på ett konstnärligt sätt.
 • Vad gör man för att inkludera? Själv är jag ordförande i två föreningar, med sammanlagt 900 medlemmar. Föreningslivet är viktigt här. Att bjuda in sig, gå på besök hos varandra, att skapa mötesplatser för flera ger korsbefruktningar, och sommarboende kan inkluderas i detta lokala föreningsliv. Varför inte mötas t ex i en presentationsform som Pecha Kucha?
 • Hur kan vi bidra till att flera flyttar hit? Urbanisering är en enormt stark lokaliseringskraft. De unga som skulle vilja bo och jobba här har inte råd med husköp. I vilken kontext överlever ett sånt här samhälle? Samtalen som vi för här är oändligt mycket viktigare än ni tror…
 • I Evja stenbrott vill Benders utöka brytningen till 25 gånger mera än tidigare. Vår bohusländska kust hör till de fem listade vackraste i världen, en industriell verksamhet som denna passar inte här. Nu ligger ärendet hos Svea hovrätt, och det går att sätta in pengar för att bekosta en kunnig advokat som kan föra vår och naturens talan innan bergen sprängts i bitar och vattnet förorenats.
 • Agenda 2030 har 17 globala mål för en hållbar utveckling. Senast år 2030 ska alla studerande få kunskaper och färdigheter som gagnar en hållbar utveckling i världen. Hur stödjer vi detta på bästa vis?
 • I vår förening (KKV) har vi just byggt ett boende för medlemmar som kommer för att jobba på verkstan och det kostade 3.8 miljoner. Det är inte mycket pengar för en kommun. Byggmästaren är intresserad av att göra flera sådana enkla och billiga bostäder. Banken och kommunen borde inte stoppa de goda initiativ som finns!
 • Kommunala bolag kan inte bygga hur enkelt som helst. Men på egen mark kan man bo under enklare former, det finns många bevis för det. Skärkäll t ex har valt att hålla centralt med tvätt, dusch och toa, vilket gör att en medlem kan välja att bo väldigt enkelt.
 • Bra skolor i en bygd är otroligt viktigt som inflyttningsfaktor.
  Hur kan man underlätta för folk som vill flytta hit? Inflyttningslotsar och samordnare finns på sina håll. En arbetsgrupp kunde ta sig an detta att lotsa.
 • Grupper av unga människor söker mark för att etablera odling för självförsörjning. Omställning och ekologiskt tänkande kännetecknar trakten. Kommunerna borde upplåta mark. Nya initiativ som Vänboendet möttes först av kalla handen, nej, det går inte… Men det finns kryphål. Så att man skulle kunna säga ja till rätt person.
 • Jag tänker genast sätta upp ett Attefallshus på vår tomt!
 • Näringslivsutvecklarna i kommunerna ser att kulturen är väldigt viktig. Men det är svårt att synka intressen. Vi är ambassadörer, vi kan bli bättre på att målmedvetet föra fram såna här saker som sägs här.
 • Vi satsar nu på en utbyggnad av café Olivia, ett medlemsinitiativ. En modell finns att se. Finansieringen ska ske i form av crowd funding och mycket arbete görs av medlemmar.
 • En sak jag funderat på: Varför blir man inte världsbäst på rehabilitering i Sotenäs kommun? Det finns flera väldigt bra saker som skulle kunna samordnas i ett sånt koncept. Och så ska vi agera för allmänna kommunikationer så att folk kan ta sig, det ska vara överkomligt att färdas i hela Västra Götalandsregionen.
 • Ja busskort och busstrafik måste förbättras! Kommunen tar för litet ansvar där.
 • Vi kan samla ihop oss och gemensamt gå fram i denna sak.
 • Flexbussar.
 • Vi gör detta inom ett kultursystemprojekt!
 • Och 5 september kl 13 kommer Kåre Olsson från Skattungbyn hit för att tala om erfarenheter av bildelning och transportdelning i Orsa kommun, allt från sjukresor till shoppingturer samordnas via en app. Välkomna till café Olivia då.

Tack alla som talade, tack alla som kom!

Gerlesborg 16 augusti 2019
Catharina Göransson
Samordnare Rural Talks Bottna Gerlesborg

Foto:Birgitta Lagerlund