Rural Talks #7

Bottna Gerlesborg
sön 19 maj 2019
13-14 Stensalen KKV-B
15-17.30 Gerlesborgsskolan

Cirkulär ekonomi – en temadag med Tobias Jansson, i arrangemang av Rural Talks i samarbete med Gerlesborgsskolan och Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän, KKV-B. Drygt 40 personer kom en solig och varm söndagseftermiddag i maj för att lyssna till Tobias Janssons föreläsning om Cirkulär ekonomi. Du kan se Tobias slides från föreläsningen här.

Den workshop som följde samma dag var en direkt och konkret översättning till det lokala av föreläsningens övergripande tema. Fyra grupper tog under Tobias ledning steg för steg fram sin bästa idé. En grupp samlades runt intresset för återvinnande av byggmaterial och landade i en kurs i byggande av Tiny Houses, förlagd till folkhögskolan i Grebbestad. En annan hade fastnat för delande av verktyg, à la hygglo, och skapade idén om den lokala Cirkulationscentralen för delning, reparationer och kompetens. En tredje grupp samlade matintresserade, bästa idén därifrån blev Bottna Jordbank, en app och en fysisk plats för uppsamling av material för jordförbättring, för odlare att hämta upp tillsammans med erfarenhet och kunskap. Den fjärde gruppen ägnade sig åt en framtida elbilpool. Alla dessa idéer är nu insatta på Bottna idébank, som du kan besöka här.

Inför dagen med Tobias Jansson hade vi utbett oss en arbetslunch för att få presentera idén om en ny YH-utbildning i samverkan Gerlesborgsskolan, KKV och trakten, och med arbetsnamnet RE-design UP-cycling. Jocke och Heather serverade en god lunch på Café Olivia medan vi i arbetsgruppen fick bra kommentarer och förslag för fortsättningen. Tobias samt Kristin och Annika från KKV:s styrelse satt med vid bordet, tillsammans med Henrik Sputnes från Kultur i Väst, som f n driver projekt med KKV. Tobias Jansson är en just nu extremt eftersökt föreläsare i ämnet cirkulär ekonomi och det var tack vare Henriks engagemang som nu detta kunde bli av. Ett mycket lyckat samarrangemang, enades vi om!

Hur går vi nu vidare? Överallt i samhället behövs insikter om de stora strukturerna för att förstå hur radikal utmaningen med ett överhettat klot är och vad som krävs av förändring, på alla nivåer och överallt. Den modell som den linjära ekonomin satte i spel med ”take – make – dispose” har spelat ut sin roll och måste med nödvändighet ersättas av den cirkulära motsvarigheten ”make – use – return”. Vi måste maximera de positiva avtryck vi som art sätter på jordklotet, det räcker inte med att minimera de dåliga. Vad vi behöver är en vision av ett samhälle utan spill och skadliga restprodukter och strategier för en cirkulär ekonomi.

Så vad kan vi göra lokalt, i vår lilla del av världen? Vi tar frågan vidare i Rural Talks och i arbetsgrupperna.