Om projektet

Samverka Bottnafjorden är ett platsutvecklingsprojekt i området runt Bottnafjorden – Bovallstrand, Tossene, Bärfendal, Svenneby och Bottna. Projektets syfte är att ta tillvara och utveckla traktens potential för att skapa en ännu bättre plats att leva och bo på.

Projektägare är Bottnafjordens Inköpsförening

Finansiärer är Västragötalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Tanums kommun, Munkedals kommun och Sotenäs kommun


Kontakta projektet: samverkan@bottnafjorden.se


Arbetsgrupp 1

Arbetsgrupp 2