Bottnafjordens samhällsförening

Föreningen är bildad!

Söndag den 16 juni vid 20-tiden beslutade vi att bilda Bottnafjordens samhällsföreningen. Med en församling på 40 personer på plats i Bovallstrands församlingshem + en person via länk fastslogs föreningens namn, en styrelse, revisorer, valberedning och föreningsstadgar.

På bilden nedan ser vi vid första bordet ordförande för mötet, Linda Novén och sen protokollförare Marie Pettersson från Coompanion. Vi är tacksamma för deras bidragande till struktur och tydlighet i mötet.

På bilden nedan ser vi föreningens alldeles nya och fantastiska styrelse.

Från vänster: Sandra Olivegren, Marie Larsson, Anders Lindgren, Karin Christensson och Sofia Holmberg Sörensson. Britt Johansson blev vald till kassör men var sjuk och saknas därför på bilden.

Nu börjar ett spännande och viktigt arbete med förankring, utarbetande av metoder, finjusterande av stadgar med mera.


Stormöte för bildandet av en samhällsförening 16 juni

I början på maj skickade arbetsgruppen (inom platsutvecklingsprojektet Samverkan Bottnafjorden) ut en inbjudan till medborgare, föreningar, organisationer och företag i trakten. Arbetsgruppen bjöd in till vara med och påverka stadgarna för den kommande samhällsföreningen. Fram till den 2 juni kunde vem som helst skicka in förändringsförslag samt namnförslag till de olika posterna i styrelsen. Arbetsgruppen har nu tagit in förslagen och justerat stadgarna efter dessa. Gruppen står bakom förslaget till stadgar och förberedelserna inför mötet den 16 juni. Det nya förslaget till stadgar kan du läsa genom att klicka här eller gå längre ner på sidan. Det är detta förslag som kommer att presenteras på mötet den 16 juni. På mötet kommer arbetsgruppen berätta om bakgrunden och processen med förberedelser samt presentera förslag till styrelse, revisorer och valberedning.

Efter den 16 juni påbörjas ett viktigt och intensivt arbete med att identifiera behov och möjligheter för föreningen att arbeta med i samverkan med traktens invånare och aktörer. Efter den 16 juni kommer också medlemskap gå att ansökas om. Mer information om det kommer.

Dagordning för mötet den 16 juni kan läsas och laddas ner här.