Är du intresserad av kooperativa hyresrätter vid Andreastorpet?

Är du intresserad av kooperativa hyresrätter vid Andreastorpet?
Nu finns en möjlighet att starta ett nytt projekt för att bygga kooperativa hyresrätter – ett Vänboende 2.0 – i Gerlesborg/Svenneby. En ny detaljplan för området kring Andreastorpet är antagen och en tomt är avsatt för två flerbostadshus. Kommunen har ställt sig positiv till ett medborgarförslag om att i första hand erbjuda denna tomt till en grupp som vill bygga kooperativa hyresrätter. För mer information, se bifogat dokument. Se mer info bifogat.
Om du är intresserad så maila:
Lena Falkheden
Förslagsställare: Medborgarförslag om kooperativt hyresboende vid Andreastorpet
Samordnare delprojekt ”Inflyttning och boende”, Kultursystem Bottnafjorden
lena.falkheden@gmail.com
mobil: 0708-64 27 49
vänboende 2.0 201104